ŞENER ÖZLER ÇOCUK VE MİMARLIK RESİM YARIŞMASI-XŞENER ÖZLER ÇOCUK VE MİMARLIK RESİM YARIŞMASI-X

BARIŞ

YARIŞMA KONUSU:

Barış, yaşamın devam edebilmesi için vazgeçilemez bir koşuldur. Kültürel, tarihi ve doğal

değerlerin korunması, insanların mutlu, huzurlu, sağlıklı ve umutlu bir yaşam sürebilmesi

ancak barışın hâkim olduğu, savaşsız bir dünya ile mümkün olabilir. Barış ortamında büyüyen

çocuklar da geleceğe güven içinde, umutla bakabilirler.

Biz de bu bilinçle onuncu kez düzenlediğimiz, Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim

Yarışması’nın konusunu “BARIŞ” olarak belirledik.

Barış içinde ve mutlu bir dünyayı çocuklarımızın pırıl pırıl zihinleri ve rengârenk

kalemlerinden gözlemleyebilmek dileğiyle…

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 

YARIŞMA KOŞULLARI:

Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm 1. ve 2. kademe İlköğretim ve Ortaokul öğrencileri

katılabilir.(1.-8. sınıf öğrencileri). Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle

katılabilirler. Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

B- Boyut ve Teknik:

Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu kısa kenarı 35 cm.,

uzun kenarı 50 cm. olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm. çerçeve kalacak şekilde

kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:

Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 resim seçilecek; bu eser sahiplerine resim araç

gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Bu 80 resim dışında, sergilemeye değer

görülen başka resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere özel anı belgesi,

okullarına kültürel katkı belgesi verilecektir. Jüri, Oda’nın da onayını alarak ödül ve

sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

Resimlerin son teslim tarihi 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Kemankeş Caddesi No: 31

Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da

kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo

gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0212 251 49 00 (dahili 204) no.lu telefona,

0212 251 94 14 no.lu faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile

önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin; adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile

resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.

 

DEĞERLENDİRME – SERGİLEME – TELİF:

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanacak, 22 Nisan 2016

Cuma günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde

yapılacak ödül töreni ile birlikte sergi açılacaktır. Sergi 22 Nisan-03 Mayıs 2016 tarihleri

arasında açık kalacaktır. Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan resimler

bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya

kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

 

ASIL SEÇİCİ KURUL:

Zafer Atmanoğlu

Aysel Durgun

Derya Gençer Erdoğan

Ruhsar Kesenli

Nur Balkır Kuru

Hülya Pekşen Yavuz

Sinan Yıldırım

 

GERİ ALMA:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 09 Mayıs 2016

tarihinden 10 Haziran 2016 tarihine kadar teslim edildikleri adresten; ödül alan ve

sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web

sayfasında yayınlandıktan sonra iade alınabilir. Kargo ile iade isteyen veli ya da kurumlar

kargo bedeli ödenmek kaydıyla resimleri teslim alabilirler. Bu sürede alınmayan resimlerden

Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname

hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Katılımcılara başarılar dileriz.

BAŞVURU:

Hilal DURU

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy, Kemankeş Cad., No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,

Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14

cocukvemimarlik@mimarist.org • www.mimarist.org

Author: Gülen Yalçınkaya Özelçi VIEW ALL AUTHORS POSTS

Bizi birleştiren ve daima ileriye götüren gemimiz Gülen Yalçınkaya Özelçi, yıllarını tasarıma vermiş ve ilk günkü heyecanını ve enerjisini korumayı başaran yegane mimarlardandır. Tasarımı profesyonel bir kalemden öğrenelim.

Related Posts

2 comments

gate io

I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me? https://www.gate.io/vi/signup/XwNAU

Rastrear teléfono

La mejor aplicación de control parental para proteger a sus hijos – monitoriza en secreto GPS, SMS, llamadas, WhatsApp, Facebook, ubicación. Puede monitorear de forma remota las actividades del teléfono móvil después de descargar e instalar apk en el teléfono de destino. https://www.mycellspy.com/es/

Leave a comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.