KÖŞELER


k5

Köşelerle uğraşmak mimaride özgün planlamanın bir parçasıdır. Köşeler, köşe girişleri değişik işlevler üstlenirler. Köşe yapıları bir geminin ucuna benzetilebilir. Her iki caddeden gelen insanlar sevilen köşelerde karşılaşırlar. Köşeler buluşma yeridir.


Lekeli Göl


sl_giris

Görenleri görüntüsüyle şaşkınlığa uğratan Lekeli Göl ekoturizm açısından çok önemli bir bölge olarak doğa fenomeni olarak nitelendirilmektedir.


PERGAMON ANTİK KENTİ


1giris

Makedon kralı Büyük İskender MÖ 334 yılında kenti ele geçirdikten sonra idaresini oğlu ve karısına bırakır. Ölümünden sonra kent bölge yöneticisine kalır. Onun ölümüyle beraber yanında çalışan Filetairos burada yeni bir krallık kurar. Ölümüyle beraber başa yeğeni olan 1. Eumenes geçer. Döneminde kent sakin bir yaşam sürer. Sonrasında idareyi kuzeni 1. Attalos’a ele alır. 1. Attalos döneminde gelişen ve gücünü Anadolu’ya kabullendiren Pergamon, resmen kurulmuş sayılır MÖ 241. Pergamon, korunaklı yer, kale anlamına gelir. Krallığını oğlu 2. Eumanes’e bırakır. Şehir en geniş sınırlarına kral 2. Eumenes (MÖ 197- 159) zamanında ulaşır. 200.000 kitaptan oluşan bir kitaplık yaptırır. Kuzu ve keçi derilerinden yapılan parşomen kağıdının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar. Ardından gelen Kral 2. Attalos ülkenin gelişimini sürdürür. Ölümüyle tahta geçen 3. Attalos dengesiz davranışlarıyla nam salar. Öldüğünde bir varisi olmadığı için şehri Roma İmparatorluğu’na vasiyet eder. MÖ 129 yılında şehir Romalıların eline geçerek varlığını Roma İmparatorluğu’nun bir parçası olarak sürdürür. Bu süreçte Pergamon Roma İmparatoluğu’nun Asya Eyaleti’nin başkenti olmuştur. Romalılar kente Neocore (Mabetler Muhafızı) adını veriler.


Gümüşün sihri


giris

Güzelliği ve kendine has özellikleriyle binlerce yıldır değerini kaybetmeyen gümüş, yılın her döneminde sofralara ışıltılı bir görünüm veriyor. Işığı en iyi yansıtan metal olan cilalanmış gümüş elektriğin icat edilmesinden önceki dönemlerde sofraları hem aydınlatır hem de dekoratif amaçlı kullanılırdı. Kolayca biçimlendirilebilen gümüş, dövülerek ince plaka, tel yada şerit haline getirilebilir ve istenilen forma kolayca sokulabilir. 17.yüzyılın ikinci yarısında Çin’den getirilen çay İngiltere’de öne çıkması, gümüş kasenin icadına vesile olmuştur. Gümüş, ısının ve elektriğin en iyi iletkeni ve buna ek olarak kendi kendini sterilize edebilen bir madde olduğu için yeme ve içme ile ilgili objelerde özellikle tercih edilmiştir. Bakterilerin yüzeyinde barınamaması nedeniyle gümüş, çatal bıçak takımlarının yanı sıra tıbbi aletlerin yapımında da kullanılmıştır. 18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar varlıklı evlerin sofraları gümüş objelerle donatılıyordu. Çok dayanıklı bir metal olduğu için bunların çoğu günümüze de ulaşmıştır.


Pastel Düşler


1

Şeker pembesi, duman mavisi ve yağ yeşili gölgelerin karışımı mekanları yumuşak renkli sakin mekanlara dönüştürmektedir.