ÇATAL’IN DOĞUŞ HİKÂYESİ


31837 views

Tarih sayfalarında farklı fonksiyonlarla ve çeşitleriyle yer alan çatalın hikayesi Eski Yunan’a kadar uzanmaktadır. Çatal, o zamanlar bir yemek aracı olarak değil, mitolojik kahramanların kullandığı bir savaş aracı olarak anılmaktadır. Öte yandan, yerleşik hayata geçiş ve toprağın işlenmesiyle çatal da tarımsal faaliyetlerde kullanılan bir tarım aracı halini almıştır. Kelime anlamı olarak da çatal (fork) Latince “yaba, sürmek” anlamındaki “furka”dan gelmektedir.

1

İlk icat edilen yemek aracı çatal değildir. Kaşık ve bıçak sofralarda çok daha öncesinden kullanılmaya başlanmıştır. Çatalın bunların yanında yer alması için yüzyıllar geçmiştir. Zira o yıllarda bir yemek aracı olarak çatala tepki oldukça büyük olmuştur, çünkü çatal hem bir lükstü hem de kişiye feminenlik kattığı düşünülmüştür. Roma Katolik Kilisesi bu fikrin destekçisi olarak çatalı sofradan uzak tutma çabasına girmiştir. Ayrıca Eski Yunanistan’da meyhanelerde çatal, insanlar tarafından silah olarak kullanılınca yasaklanmıştır.

NO 2

Roma İmparatorluğu’nda bronz ve gümüş olarak kullanılan çatalın türleri yerel geleneklere, sosyal sınıfa ve yenen yemek türüne göre değişiklik göstermektedir. Bir, iki, üç ve dört dişli olan çatallar arasında en çok iki dişli olanlar ön planda olmuştur. Çatalın bir yemek aracı olarak masalarda kullanımının teşviki, 1075’de Bizans prenseslerinin Avrupalı aristokratlarla evlenmesiyle başlamıştır. 11’nci yüzyıla kadar çatalın kullanılmadığı İtalya’da makarnanın sükse yapmasıyla da, burjuva sınıfında çatal kullanımı artmaya başlamıştır. Ortaçağ’dan en az 16’nci Yüzyıl’ın ikinci yarısına kadar geçen süre boyunca çatal kullanımının makarna yenilen bölgelerle sınırlı kalmıştır. Popülerleşen çatal, İtalya’da tüccarlarla üst sınıfça kullanılırken Venedik, Toscana, Liguia’nın varlıklı burjuvaları çatalı ellerini yanma tehlikesinden korumak için benimsemişlerdir. Çatal, bir lüks eşya olarak varlığını korumuştur. Aristokratlar arasında yapılan ziyaretlerde herkes kendi çatal ve kaşığını kapalı bir kutu içinde ziyaret edilecek yere götürmüşlerdir. Geçen zaman içinde Doğu ile Batı arasındaki kültür alışverişleriyle Avrupa’ya yeni yiyecekler, yeni tatlar gelmiştir. Mutfaktaki bu devrim Ortaçağ geleneklerinden çok farklı yeni mutfak aletlerinin ve yeni sofra adabının gelişmesine yol açmıştır. Çatal bu noktada yükselen bir yemek aracı olmuş ve tüm sofralarda yerini almıştır.

3

Osmanlı imparatorluğunun tarihinde kaşığın çok eskilerden beri kullanıldığı, çatalın ise tanzimat yenilikleriyle birlikte geldiği bilinmektedir. Çatal yalnızca yemek yemek için değil, Osmanlı İmparatorluğu’nda da silah olarak kullanılmıştır. Kaşık,  Osmanlı zengin sofralarında, saraylarda çok eskiden beri mevcuttur. Bugün Topkapı müzesinde sergilenenlerin hepsi birer sanat eseri gümüş, bağa, fildişi kaşıklar saraydan kalan servis takımlarının bir parçasıdır. Çatal sofralara çok sonraları gelmiştir, genel olarak sert metalden yapılmaktadır.  Gümüş ya da altın kıymetli madenlerden de imal edilmiştir.  Avrupa’da çok değil, üç asır önce çatalla yemek yiyenler belirli bir kesim olarak diğerlerinden ayrılmıştır.

4

Önceleri sadece saraylarda görülen lüks eşya sayılan çatal, XVII. yy.’dan sonra bütün Avrupa’da kullanılır hale gelmiştir. Çatal’ın Orta Asya Türklerince kullanıldığına ilişkin ilk bilgiler XIII. yy.’da Cengiz Han’ın oğullarının sarayında elçilik göreviyle bulunmuş, Wilhelm Rubruk’un Seyahatname adlı kitabında bulunmaktadır. Çatal, Anadolu’da dirgen, zıpkın, yaba gibi adlar almıştır.

Author: Oya Yiğitler VIEW ALL AUTHORS POSTS

Mimarlığa ve tasarıma olan aşkı ile bilinen Oya Yiğitler, daha fazla dayanamadı ve içten yazıları ile size yeni bir pencere açmaya geldi.

Related Posts

13 comments

Sign Up

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/es/signup/XwNAU

Beginner Zone on gate io

Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

conta binance

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/pt-PT/register-person?ref=YY80CKRN

Pieregistrējieties, lai sanemtu 100 USDT

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.com/lv/register-person?ref=P9L9FQKY

Misfurce

Hello. I hope this message finds you well. I am reaching out to introduce you to a ground-breaking service that is set to redefine the SEO landscape: duckctr.com.
Many platforms claim to enhance website positioning, but their results often fall short or only offer superficial metrics that don’t translate to genuine growth.

Here’s what sets us apart:
1. Instantaneous Impact: Users witness immediate improvements in website rankings. No more waiting for months to see tangible progress.
2. Permanent Domain Authority Boost: With our unique methodology, your domain’s authority will see a consistent upsurge.
3. Strategic Suggestions: Our platform doesn’t just enhance positioning; it offers actionable insights and suggestions for sustained growth.
4. Additional Link Creation: Generate high-quality backlinks organically.
5. Knowledge Panels: Enhance your online visibility with the spawning of knowledge panels.

But what truly differentiates duckctr.com? We’re the only service of our kind available publicly worldwide. If you’re serious about elevating your SEO strategy for 2023 and beyond, this is a unique opportunity that shouldn’t be missed.
A Few Things to Note:
– This isn’t just another tool for generating numbers on Google Search Console or Google Analytics. Our service guarantees real results within days of launching a campaign.
– For critical clients, even a single campaign can significantly boost the domain authority for a modest investment. For highly competitive keywords, our regular campaigns can be a game-changer.
Imagine the value proposition you could present to your clients by being one of the few to harness the power of duckctr.com.
Seats are filling up rapidly. If you’re keen on collaborating with us and accessing the most advanced SEO techniques of 2023, I urge you to register today.
Let’s redefine SEO success together.

Enter duckctr.com community.

bester binance Empfehlungscode

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/de-CH/join?ref=RQUR4BEO

YUWWZHTG

can viagra cure ed permanently In addition, two other mechanisms may apply including reducing the dose of FSH required for optimum COH as well as applying much simpler stimulation protocols that do not require the use of GnRH analogues, hence avoiding any possible direct deleterious effects of FSH and GnRH analogues on the endometrium

binance h”anvisningsbonus

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.com/sv/register?ref=T7KCZASX

Suivre Téléphone

Localisez via le logiciel système « Find My Mobile » fourni avec le téléphone ou via un logiciel de localisation de numéro de téléphone mobile tiers.

account binance aperto

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

binance referans bonusu

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

해븐카지노사이트

30일 해븐카지노가입쿠폰 관련주는 한꺼번에 낮은 폭으로 증가했다. 전일 대비 강원랜드는 0.78% 오른 7만7700원, 파라다이스는 1.62% 오른 5만8800원, GKL은 0.56% 오른 8만7900원, 롯데관광개발은 0.92% 오른 9만470원에 거래를 마쳤다. 온라인카지노용 모니터를 생산하는 토비스도 주가가 0.82% 증가했다. 하지만 초단기 시계열 분석은 여행주와 다른 양상을 보인다. 2014년 상반기 뒤 하락세를 보이던 여행주와 달리 바카라주는 2016~2018년 저점을 찍고 오르는 추세였다. 2018년 GKL과 파라다이스 직원 일부가 중국 공안에 체포되는 악재에 카지노사이트 주는 상승세로 접어들었다.

해븐카지노가입코드

arguedo

cialis 20mg for sale It is indeed a very distressing, disturbing time, and it seems like we re getting new information hourly, so it s always good to provide information

Leave a comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.